Taneční dobrodrůžo na kolech

Ceny

  • 11.-14. 6. 2017
    Cena: 3 190,- Kč
    Poslův Mlýn, Doksy
 

Info o dítěti

 

Kontaktní osoba, které odešleme bližší informace

 

Dokončení přihlášky

  • Rodiče stvrzují svým souhlasem, že údaje uvedené na přihlášce jsou pravdivé. Prohlašují, že dítě nevyžaduje zvláštní individuální péči, která by narušovala denní program tanečního tábora, nebo působila jiné vážné problémy pořadateli. Současně souhlasí s poskytnutím osobních dat, které budou použity pro potřeby Funky Dangers v době této akce a poté uloženy v archivu Funky Dangers a dále s publikováním fotografií dítěte. Nepravdivé údaje mohou mít za následek předčasné ukončení pobytu v táboře a vrácení dítěte rodičům na jejich náklady.
 

Ověření