Letní taneční tábor s Funky Dangers

Ceny

14.-19. 8. 2017
Cena: 3 990,- Kč

Info o dítěti
Pamětní trička
Kontaktní osoba, které odešleme bližší informace
Dokončení přihlášky
napište pokud nám chcete ještě něco sdělit

Rodiče stvrzují svým souhlasem, že údaje uvedené na přihlášce jsou pravdivé. Prohlašují, že dítě nevyžaduje zvláštní individuální péči, která by narušovala denní program tanečního tábora, nebo působila jiné vážné problémy pořadateli.
Současně souhlasí s poskytnutím osobních dat, které budou použity pro potřeby Funky Dangers v době
Letního tanečního tábora a poté uloženy v archivu Funky Dangers a dále s publikováním fotografií dítěte.

Nepravdivé údaje mohou mít za následek předčasné ukončení pobytu v táboře a vrácení dítěte rodičům na jejich náklady.